<% '############################################################################ '# '# '# Yazan: Emre Eratik '# Web: www.metyus.com '# Msn: msn@metyus.com '# Mail: metyus@metyus.com '# Her Hakları Emre Eratik'e Aittir.. İstediğiniz Şekilde Kullanınız.. '# '# '############################################################################ %> <% If Request.querystring("Send") <> "" Then msg_txt = "Yeni Mesaj Var" msg_txt = msg_txt & "

İsim: " & Request.form("FromName") msg_txt = msg_txt & "
Email: " & Request.form("From") msg_txt = msg_txt & "
Firma: " & Request.form("Firma") msg_txt = msg_txt & "
Telefon: " & Request.form("Phone") msg_txt = msg_txt & "

Mesajınız:
" & Request.form("mesaj") msg_txt = msg_txt & "
" Set Mail = Server.CreateObject("Persits.MailSender") Mail.Host = "mail.ozugurlar.com" Mail.From = Request.form("From") Mail.FromName = Request.form("FromName") Mail.AddAddress "bilgi@ozugurlar.com" Mail.Subject = "Siteden Mesaj Geldi" Mail.IsHTML = True Mail.Body = msg_txt On Error Resume Next Mail.Send If Err <> 0 Then msg = "Mesajiniz Gonderilememistir..Lutfen Tekrar Deneyiniz..Formu Eksiksiz Doldurunuz.!.
" & Err.Description else msg = "Teşekkürler Mesajınız Başarıyla İletildi..." End If End If %> İletişim Formu // <%=date%> //
<%If Request.querystring("Send") <> "" Then%> <%End If%>

İsminiz
E-Mailiniz
Saat
Mesaj Başlığı
Mesajınız
<%=msg%>